Hur man förlorar bukfett baserat på vetenskap – socker

Övervikt är inte nödvändigtvis lika osunn. Det finns faktiskt gott om överviktiga människor som har utmärkt hälsa. Omvänt har många normalviktiga människor de metaboliska problemen i samband med fetma. Det beror på att fettet under huden faktiskt inte är så stort för ett problem (åtminstone inte ur hälsosynpunkt, det är mer av ett kosmetiskt problem). […]

Läs mer